De websites moeten

 • Automatisch de eventuele “zwarte lijsten” kunnen nakijken teneinde verboden kwekers te identificeren. Ze moeten beschikken over een filter voor bedrieglijke en niet-aangepaste advertenties
 • Een duidelijk “manifesto” hebben waarin duidelijik vermeld wordt dat de website instaat voor het respect voor het welzijn en de gezondheid van de verkochte dieren
 • Over een methode beschikken voor het nagaan van de identiteit van de verkopers : volledige namen, geen pseudoniemen
 • De websites dienen te beschikken over een systeem dat het voor een verkoper niet mogelijk maakt om verschillende rekeningen te openen (verifiëren IP-adres ?)
 • Enkel de eigenaars van het dier mogen een advertentie plaatsen om het te verkopen
 • Eisen dat de verkopers een recente foto publiceren van het te koop aangeboden dier en een monitor voor het opsporen van verdacht gebruik of verdachte beelden
 • Eisen dat alle advertenties de leeftijd van het te koop aangeboden dier vermelden. Geen enkel dier mag verkocht worden alvorens het gespeend is en pas wanneer het niet meer afhankelijk is van zijn ouders, en meer bepaald niet voor de leeftijd van 8 weken.
  • Voor fretten: 10 weken. Voor konijnen: 6 weken. Voor cavia’s, ratten en muizen: 4 weken
 • Elke activiteit, die verondersteld wordt illegaal te zijn, signaleren, alsook de advertenties voor puppies met geknipte oren en/of staart of honden die zullen gebruikt worden voor hondegevechten
 • Een verkoper die – na 3 waarschuwingen – nog steeds probeert om illegale advdertenties te plaatsen, definitief uitsluiten. Best gebeurt dat reeds binnen de 12 uren in geval van illegale of ongeschikte advertenties
 • Vergewis u ervan dat elke advertentie over een link beschikt naar de raadgevingen van BelgPAAG voor de aankoop en de verkoop van gezelschapsdieren
 • Voor wat betreft honden en katten: vergewis u ervan dat ze geïdentificeerd werden d.m.v. een microchip en dat de code geldig is. Dit kan nagekeken worden op https://www.dvc.services
 • Voor wat betreft de sterilisatie van katten:

Geboren vanaf 1 november 2017

Sterilisatie Identificatie en registratie
Brussel vóór de leeftijd van 6 maanden vóór ze geadopteerd of verkocht te worden en ten laatste voor de leeftijd van 12 weken
Vlaanderen vóór de leeftijd van 5 maanden vóór ze geadopteerd of verkocht te worden en ten laatste voor de leeftijd van 12 weken
Wallonië vóór de leeftijd van 6 maanden vóór ze geadopteerd of verkocht te worden en ten laatste voor de leeftijd van 12 weken

Geboren vóór 1 november 2017

Sterilisatie Identificatie en registratie
Brussel verplicht vóór 01/07/2018 voor ALLE katten geboren vóór 01/01/2018 aangewezen maar niet verplicht zolang ze niet van eigenaar veranderen
(verkocht, afgestaan/geadopteerd)
Vlaanderen verplicht vóór 2020 voor ALLE katten geboren na 01/09/2014 aangewezen maar niet verplicht zolang ze niet van eigenaar veranderen
(verkocht, afgestaan/geadopteerd)
Wallonië verplicht vóór 01/01/2019 voor ALLE katten geboren vóór 01/11/2017 aangewezen maar niet verplicht zolang ze niet van eigenaar veranderen
(verkocht, afgestaan/geadopteerd)
 • Bij elke advertentie duidelijk vermelden of het gaat over een privé verkoop, een commerciële verkoop of de verkoop door een asiel
 • Geen advertenties voor boerderijdieren of advertenties die aangeven dat het dier zal gebruikt worden om te werken, voor de jacht of als waakhond
 • Aandacht besteden aan het aantal telefoon- en GSM-nummers en de e-mailadressen van privé verkopers en eventueel “frequente” verkopers verbieden. Onder “frequent” verstaat men een zelfde verkoper die binnen een periode van 12 maanden 1/3 verschillende dieren voorstelt
 • Advertenties verbieden voor levende gezelschapsdieren als voedsel
 • Advertenties verbieden die dieren aanbieden om te gebruiken als proefdieren, of voor dieren die verhuurd of uitgeleend worden, en dit voor wat betreft gezelschapsdieren
 • Advertenties verbieden die betalingen op krediet voorstellen
 • Advertenties verbieden die een snelle verkoop eisen of die dreigen met “euthanasie”
 • In de rubriek “dieren te koop of weg te geven” geen post “Ik zoek” toelaten
 • Advertenties verbieden die zwangere dieren te koop aanbieden
 • Zich ervan vergewissen dat een gezelschapsdier niet in ruil van een ander gezelschapsdier aangeboden wordt
 • Wanneer een dier onderworpen is aan een specifieke bescherming (CITES) moet dit duidelijk vermeld worden in de advertentie, alsook de documenten die nodig zijn bij de aanschaf ervan en die moeten overhandigd worden aan de koper
 • Elke advertentie waarbij de gezondheid of het welzijn van het dier zwaar in het gedrang komt uitsluiten
 • Een duidelijk zichtbare functie voorzien waarop de aankoper illegale of ongeschikte advertenties kan signaleren
 • Zich ervan vergewissen dat bij geen enkele advertentie die gezelschapsdieren te koop aanbiedt de mogelijkheid geboden wordt om deze te versturen via de post – nationale of internationale zending
 • Voor wat betreft de levering : in de advertentie niet vermelden dat “levering mogelijk” is
 • Van de verkoper eisen dat er vermeld wordt van welk land het dier, dat te koop aangeboden wordt, afkomstig is (herkomst van de kweker maar ook nationaliteit van het Pet Passport)
 • Eisen dat alle commerciële verkopers beschikken over een officiële erkenning wanneer ze willen publiceren
nl_NLNederlands